Aanmelden

 

AANMELDEN TRAININGEN

*Heeft u de algemene voorwaarden al gelezen*

 

PRIVACY

-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden

  waarvoor ze worden verwerkt;

-Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw

  persoonsgegevens gewaarborgd is.

-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen

-Voetbalschool Weert bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 

LET OP !

*Wanneer het formulier succesvol is verstuurd

  verschijnt er een succesmelding bovenaan het formulier.

 

 

TARIEVEN VELDTRAININGEN

AANMELDEN VANAF 7 JAAR

De prijs voor 10 trainingen bedraagt € 92,50.

Bestel voor slechts €7,50 een compleet Voetbalschool Weert trainingstenue. Dat is bijna voor niks!

(shirt,broek,sokken)

In de bevestigingsmail ontvangt u verdere nodige informatie.

 

 

TARIEVEN ZAALTRAININGEN

AANMELDEN VANAF 7 JAAR

De prijs voor 10 zaaltrainingen bedraagt € 100,00

Bestel voor slechts €7,50 een compleet Voetbalschool Weert trainingstenue. Dat is bijna voor niks!

(shirt,broek,sokken)

In de bevestigingsmail ontvangt u verdere nodige informatie.

De zaaltrainingen staan los van de veld trainingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag veldtrainingen
Zondag veldtrainingen
Winter zaaltrainingen
 
Ja
Nee
 
 
 
 
 
 
 
 
WEL
GEEN
 

VOETBALSCHOOL WEERT